Archive for September, 2011

Ruby REXML

Tuesday, September 6th, 2011

Oh, and if REXML sucks so bad, why does the Ruby team make sure that it ships with every Ruby distribution? What does it say about the language that they allow something so woefully broken to be a backbone of their language?

Apmēram pie šādas atziņas nonācu arī es, pētot kāpēc kādam skriptam ir tiek nereālas prasības pret atmiņas apjomu un izpildes laiku. 25Mb XML fails atmiņā aizņem 0.5Gb – WTF? Man liekas, ka ir īpaši jāpiepūlas izdarīt kaut ko greizi, lai iegūtu šādu proporciju.
Varēja, protams, meklēt labāku XML bibliotēku, bet es labāk problēmu atrisināju Python standarta ElementTree bibliotēku.